Vi lever i en tid av stor rädsla. En av huvudorsakerna till att vi fruktar så mycket, är att stora multinationella företag tjänar pengar på fruktan. Och detta leder ofta till en situation där vi tyvärr ofta hamnar i irrationell fruktan, samtidigt som vi helt försummar det…

Zionblogg på svenska